வழக்கு செலவுக்காக மீண்டும் கொள்ளையனாக மாறிய வாலிபர்

வழக்கு செலவுக்காக மீண்டும் கொள்ளையனாக மாறிய வாலிபர்

வழக்கு செலவுக்காக மீண்டும் கொள்ளையனாக மாறிய வாலிபர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
4 May 2023 9:26 AM GMT