தோளூர்பட்டி மகா மாரியம்மன் கோவில் தேர்த்திருவிழா

தோளூர்பட்டி மகா மாரியம்மன் கோவில் தேர்த்திருவிழா

தோளூர்பட்டி மகா மாரியம்மன் கோவில் தேர்த்திருவிழா நடந்தது.
3 May 2023 7:33 PM GMT
சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவில் தேர்த்திருவிழாவை முன்னிட்டு முகூர்த்தக்கால் நடும் விழா

சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவில் தேர்த்திருவிழாவை முன்னிட்டு முகூர்த்தக்கால் நடும் விழா

சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவில் தேர்த்திருவிழாவை முன்னிட்டு முகூர்த்தக்கால் நடும் விழா நடந்தது.
17 March 2023 9:38 PM GMT