கட்சி விவகாரங்களில் தேவேகவுடா குடும்பத்தில் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது

கட்சி விவகாரங்களில் தேவேகவுடா குடும்பத்தில் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது

கட்சி விவகாரங்களில் தேவேகவுடா குடும்பத்தில் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது என்று சித்தராமையா கூறியுள்ளார்.
30 March 2023 9:45 PM GMT