மின்மாற்றியில் தாமிர கம்பிகள் திருட்டுஉடந்தையாக இருந்த மின்பாதை ஆய்வாளர் பணியிடை நீக்கம்

மின்மாற்றியில் தாமிர கம்பிகள் திருட்டுஉடந்தையாக இருந்த மின்பாதை ஆய்வாளர் பணியிடை நீக்கம்

மின்மாற்றியில் தாமிர கம்பிகள் திருட்டு சம்பவத்தில் உடந்தையாக இருந்த மின்பாதை ஆய்வாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
11 Feb 2023 6:45 PM GMT