கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்    பி.எம்.கிசான் இணையதளத்தில் விவசாயிகள் ஆதார் எண்ணை பதிவு செய்ய இன்று கடைசி நாள்    கலெக்டர் ஷ்ரவன்குமார் தகவல்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பி.எம்.கிசான் இணையதளத்தில் விவசாயிகள் ஆதார் எண்ணை பதிவு செய்ய இன்று கடைசி நாள் கலெக்டர் ஷ்ரவன்குமார் தகவல்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பி.எம்.கிசான் இணையதளத்தில் விவசாயிகள் ஆதார் எண்ணை பதிவு செய்ய இன்று கடைசி நாள் என கலெக்டர் ஷ்ரவன்குமார் கூறினார்.
14 Dec 2022 6:45 PM GMT