புதிய மென்பொருளை பயன்படுத்த பயிற்சி

புதிய மென்பொருளை பயன்படுத்த பயிற்சி

புதுவையில் நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு முறையை மேற்கொள்ள புதிய மென்பொருளை பயன்படுத்த பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
5 April 2023 4:21 PM GMT