ஏர் இந்தியா விமானத்தில் நடுவானில் பெண் பயணி மீது சிறுநீர் கழித்த போதை ஆசாமி

ஏர் இந்தியா விமானத்தில் நடுவானில் பெண் பயணி மீது சிறுநீர் கழித்த போதை ஆசாமி

குடிபோதையில் பெண் பயணி ஒருவர் மீது சிறுநீர் கழித்து, அசிங்கம் செய்த நபரை விமான பயண தடை பட்டியலில் வைக்க ஏர் இந்தியா நிறுவனம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.
4 Jan 2023 4:49 AM GMT