மரங்களுக்கு பெயர்சூட்டு விழா

மரங்களுக்கு பெயர்சூட்டு விழா

பாகூரில் பள்ளி மாணவர்களிடையே சுற்றுச்சூழல் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் மரத்துக்கு பெயர்சூட்டும் விழா நடந்தது.
19 April 2023 3:40 PM GMT