டுவிட்டரை வாங்கும் திட்டத்தில் இருந்து பின்வாங்கி விடுவேன் - எலான் மஸ்க் எச்சரிக்கை

டுவிட்டரை வாங்கும் திட்டத்தில் இருந்து பின்வாங்கி விடுவேன் - எலான் மஸ்க் எச்சரிக்கை

டுவிட்டரை வாங்கும் திட்டத்தில் இருந்து பின்வாங்கி விடுவேன் என எலான் மஸ்க் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
6 Jun 2022 6:05 PM GMT