அமெரிக்க சுற்றுலா விசா பெற குறைந்தபட்சம் 2024 வரை காத்திருக்க வேண்டும்- என்ன காரணம்?

அமெரிக்க சுற்றுலா விசா பெற குறைந்தபட்சம் 2024 வரை காத்திருக்க வேண்டும்- என்ன காரணம்?

அமெரிக்க சுற்றுலா விசாவிற்கு விண்ணப்பித்த இந்தியருக்கு நேர்காணல் தேதி 2024-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
19 Aug 2022 11:12 AM GMT