மனம்விட்டு பேசினால் குடும்பம் சிறக்கும்- உஷா விஜயராகவன்

மனம்விட்டு பேசினால் குடும்பம் சிறக்கும்- உஷா விஜயராகவன்

இயல்பாகவே நான் மிகவும் அமைதியான பெண். எந்த விஷயத்தையும் ஆணித்தரமாக பேச மாட்டேன். இதுபோல சில குறைகள் என்னிடம் இருந்தன. அதை மாற்றிக்கொள்வதற்காக வாழ்வியல் மேம்பாட்டு பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்டேன்.
11 Sep 2022 1:30 AM GMT