வீட்டில் வளர்க்கும் வாஸ்து மீன்களின் பயன்கள் மற்றும் மீன் தொட்டி வைக்கும் திசை

வீட்டில் வளர்க்கும் வாஸ்து மீன்களின் பயன்கள் மற்றும் மீன் தொட்டி வைக்கும் திசை

வாஸ்து என்பது வேத கால அறிவியல். வாஸ்து முறைப்படி வீடு அமையாவிட்டால் ஏற்படும் துன்பங்களை சரி செய்வதற்கு பல வழிகள் உண்டு. அவற்றில் ஒன்று வீட்டில் மீன் வளர்ப்பது. மீன்கள் தீய அதிர்வுகளை தனக்குள் இழுத்து வெளியேற்றும் ஆற்றல் உண்டு. இனி வீட்டில் மீன் தொட்டியை எங்கு வைப்பது, அதில் என்னென்ன வாஸ்து மீன்கள் வளர்க்கலாம், அதனால் அடையும் பயன் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம்.
24 Sep 2022 3:35 AM GMT