நடிகை கத்ரினா கைப்க்கு கொலைமிரட்டல் விடுத்தவர் கைது

நடிகை கத்ரினா கைப்க்கு கொலைமிரட்டல் விடுத்தவர் கைது

கத்ரீனா மற்றும் விக்கி கவுசல் தம்பதியினருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த மன்விந்தர்சிங் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
26 July 2022 9:47 AM GMT