கடையம் அருகே கல்குவாரியை கிராம மக்கள் முற்றுகை

கடையம் அருகே கல்குவாரியை கிராம மக்கள் முற்றுகை

கடையம் அருகே கல்குவாரியை கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
15 Dec 2022 6:45 PM GMT