ரூ.20 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் திறப்பு

ரூ.20 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் திறப்பு

முத்துப்பேட்டையில் ரூ.20 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டன.
13 July 2022 4:31 PM GMT