திவால் நிலையில் தத்தளிக்கும் பாகிஸ்தான்

திவால் நிலையில் தத்தளிக்கும் பாகிஸ்தான்

அடியோடு வற்றிவிட்ட அன்னியச் செலாவணி இருப்பு, படுபாதாளத்தில் பண மதிப்பு, விண்ணை முட்டும் விலைவாசி, கண்ணை கட்டும் அரசின் கடன் நெருக்கடி, அதிகரிக்கும் பயங்கரவாத தாக்குதல்கள், அரசியல் சூறாவளிகள் என்று இன்று பலமுனை பிரச்சினைகளில் பரிதவித்துக்கொண்டிருக்கிறது பாகிஸ்தான்.
9 Feb 2023 9:32 PM GMT