திங்கள் பற்றிய `கின்னஸ் சுவாரசியம்

திங்கள் பற்றிய `கின்னஸ்' சுவாரசியம்

திங்கட்கிழமையை ‘வாரத்தின் மிக மோசமான நாள்’’ என்று கின்னஸ் சாதனை அமைப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
25 Oct 2022 12:06 PM GMT