இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு பயிற்சி

இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு பயிற்சி

போடி ஏலக்காய் விவசாயிகள் சங்க கல்லூரியில் இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு பயிற்சி முகாம் தொடங்கியது.
22 May 2022 5:31 PM GMT