ஆன்மிகம்

பொன்மொழி + "||" + Motto

பொன்மொழி

பொன்மொழி
யோகத்தில் இரண்டு வழிகள் உள்ளன. ஒன்று தவம்; மற்றொன்று சரணடைதல் ஆகும்.
சரணடைதல் என்கிற வழிகளை நீ முழுமையாகவும், நேர்மையுடனும் மேற்கொண்டால், அதிக அபாயமோ, கடினமான துன்பங்களோ உனக்கு ஏற்படாது.

-ஸ்ரீஅன்னை.