வெனிசுலாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கும் அமெரிக்கா - வெனிசுலா வெளியுறவு மந்திரி குற்றச்சாட்டு

வெனிசுலாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கும் அமெரிக்கா - வெனிசுலா வெளியுறவு மந்திரி குற்றச்சாட்டு

வெனிசுலாவுக்கு எதிராக பல்வேறு பொருளாதார தடைகளை அமெரிக்கா விதித்துள்ளதால் வளர்ச்சி வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
6 July 2023 5:07 PM GMT