சூரியனுக்கு ஒளி வழங்கிய ஆதிரத்தினேஸ்வரர்

சூரியனுக்கு ஒளி வழங்கிய ஆதிரத்தினேஸ்வரர்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானையில் உள்ள ஆதிரத்தினேஸ்வரர் திருக்கோவிலைப் பற்றி இங்கே பார்ப்போம்.
19 July 2022 1:27 AM GMT