மலைகிராமங்களில் அடிப்படை வசதிகளை அதிகாரிகள் நிறைவேற்ற வேண்டும்

மலைகிராமங்களில் அடிப்படை வசதிகளை அதிகாரிகள் நிறைவேற்ற வேண்டும்

ஏரியூர் பகுதியில் மலை கிராம மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஆய்வின் போது கலெக்டர் சாந்தி உத்தரவிட்டார்.
8 July 2022 5:04 PM GMT