ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளை அரவணைக்கும் காமாட்சி

ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளை அரவணைக்கும் காமாட்சி

2010-ம் ஆண்டில் ஆட்டிசம் சார்ந்த துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற மல்லிகா கணபதியை சென்னையில் சந்தித்தேன். அவரது வழிகாட்டுதலுடன் மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு வந்து, ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளுக்கு உதவும் அமைப்பில் சேர்ந்தேன். அந்தக் குழந்தைகளை எப்படிக் கையாள்வது என்பதற்கான படிப்பு மற்றும் பயிற்சிகளை 2011-ம் ஆண்டில் முடித்தேன்.
19 Jun 2022 1:30 AM GMT
ஆட்டிஸத்தை குணப்படுத்தும் பயிற்சி முறைகள்

ஆட்டிஸத்தை குணப்படுத்தும் பயிற்சி முறைகள்

‘‘ஆட்டிஸம் ஒரு நோயல்ல . ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்குப் பரவும் தொற்றுநோயும் கிடையாது. அது ஒரு நரம்பியல் தொடர்பான வளர்ச்சிக்குறைபாடு.
21 May 2022 7:53 AM GMT