ஆயுத பூஜைக்கான பொருட்களை ஆர்வமுடன் வாங்கிய பொதுமக்கள்

ஆயுத பூஜைக்கான பொருட்களை ஆர்வமுடன் வாங்கிய பொதுமக்கள்

ஆயுத பூஜைக்கான பொருட்களை ஆர்வமுடன் பொதுமக்கள் வாங்கினர்.
22 Oct 2023 6:07 PM GMT
ஆயுத பூஜைக்கான பொருட்களை ஆர்வமுடன் வாங்கிய பொதுமக்கள்

ஆயுத பூஜைக்கான பொருட்களை ஆர்வமுடன் வாங்கிய பொதுமக்கள்

ஆயுத பூஜைக்கான பொருட்களை பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கினர்.
22 Oct 2023 6:00 PM GMT
வாங்கிய பீடிக்கு காசு கேட்ட கடைக்காரர் மீது தாக்குதல்

வாங்கிய பீடிக்கு காசு கேட்ட கடைக்காரர் மீது தாக்குதல்

வாங்கிய பீடிக்கு காசு கேட்ட கடைக்காரர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
3 Nov 2022 7:30 PM GMT