செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவருக்கு பாராட்டு

செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவருக்கு பாராட்டு

செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவருக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது.
2 Aug 2022 4:13 PM GMT
செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு

செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு

செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
31 July 2022 8:00 PM GMT
நெல்லையில் செஸ் போட்டி

நெல்லையில் செஸ் போட்டி

ஒலிம்பியாட் போட்டியை பார்வையிடுபவர்களை தேர்வு செய்ய நெல்லையில் செஸ் போட்டி நடந்தது.
16 Jun 2022 7:06 PM GMT
செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு

செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு

விருத்தாசலத்தில் நடைபெற்ற செஸ் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
29 May 2022 7:41 PM GMT