கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் 10 நாட்கள் தனிமை: உலக சுகாதார அமைப்பு சிபாரிசு

கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் 10 நாட்கள் தனிமை: உலக சுகாதார அமைப்பு சிபாரிசு

அறிகுறி இல்லாதவர்களுக்கு 5 நாள் போதும் என்றும், கொரோனா அறிகுறி இருந்தால் 10 நாட்கள் தனிமையில் இருக்கவும் உலக சுகாதார அமைப்பு சிபாரிசு செய்துள்ளது.
13 Jan 2023 9:40 PM GMT
டெல்லியில் 63 சதவீதம் பேர் கொரோனா அறிகுறிகள் இருந்தபோதிலும் பரிசோதனைக்கு செல்லவில்லை: அறிக்கை

டெல்லியில் 63 சதவீதம் பேர் கொரோனா அறிகுறிகள் இருந்தபோதிலும் பரிசோதனைக்கு செல்லவில்லை: அறிக்கை

டெல்லியில் 63 சதவீதம் பேர் கொரோனா அறிகுறிகள் இருந்தபோதிலும் பரிசோதனைக்கு செல்லவில்லை என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
8 Aug 2022 7:18 PM GMT