ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் பருத்தி ஏலம்

ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் பருத்தி ஏலம்

பாபநாசம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் பருத்தி ஏலம் நடந்தது. இதில் அதிகபட்சமாக குவிண்டால் ரூ.6,319-க்கு விலை போனது.
20 Oct 2023 8:52 PM GMT
ரூ.20 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

ரூ.20 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் நேற்று 1,000 மூட்டை பருத்தி ரூ.20 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது.
17 Oct 2023 6:42 PM GMT
திருவாரூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் பருத்தி ஏலம்

திருவாரூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் பருத்தி ஏலம்

திருவாரூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் பருத்தி ஏலம் நடந்தது. இதில் ஒரு குவிண்டால் பருத்தி அதிகபட்சமாக ரூ.6 ஆயிரத்து 699-க்கு விற்பனையானது.
13 Oct 2023 6:45 PM GMT
சத்தியமங்கலத்தில் ரூ.8 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

சத்தியமங்கலத்தில் ரூ.8 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

சத்தியமங்கலத்தில் ரூ.8 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம் போனது.
12 Oct 2023 12:19 AM GMT
ரூ.34½ லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

ரூ.34½ லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல், திருச்செங்கோடு பகுதிகளில் நேற்று ரூ.34½ லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம் போனது.
10 Oct 2023 6:45 PM GMT
ரூ.26 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

ரூ.26 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் 1,200 மூட்டை பருத்தி ரூ.26 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது.
4 Oct 2023 6:45 PM GMT
ரூ.21 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

ரூ.21 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் நேற்று 950 மூட்டை பருத்தி ரூ.21 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது.
26 Sep 2023 6:45 PM GMT
சத்தியமங்கலம் கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.14 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

சத்தியமங்கலம் கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.14 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

சத்தியமங்கலம் கூட்டுறவு சங்கத்தில் ரூ.14 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம் போனது.
22 Sep 2023 12:11 AM GMT
ரூ.4 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

ரூ.4 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

ராசிபுரத்தில் 174 பருத்தி மூட்டைகள் ரூ.4 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது.
21 Sep 2023 6:31 PM GMT
பூதப்பாடி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.16½ லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

பூதப்பாடி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.16½ லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

பூதப்பாடி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் ரூ.16½ லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம் போனது.
20 Sep 2023 9:44 PM GMT
அந்தியூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடத்தில்  ரூ.18¾ லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

அந்தியூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடத்தில் ரூ.18¾ லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

அந்தியூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடத்தில் ரூ.18¾ லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம் போனது.
19 Sep 2023 9:34 PM GMT
ரூ.23 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

ரூ.23 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்

நாமக்கல்லில் நேற்று 1,058 மூட்டை பருத்தி ரூ.23 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது.
19 Sep 2023 6:45 PM GMT