பல்லி விழுந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் மயக்கம்

பல்லி விழுந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் மயக்கம்

பல்லி விழுந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் மயக்கம் அடைந்தார்.
11 April 2023 6:45 PM GMT
பல்லி விழுந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் மயக்கம்

பல்லி விழுந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் மயக்கம்

பெரம்பலூரில் பல்லி விழுந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் மயக்கம் அடைந்தார். இதையடுத்து உணவகத்தை 3 நாட்கள் மூட உத்தரவிடப்பட்டது.
11 April 2023 6:45 PM GMT
தனியார் சர்க்கரை ஆலையில் வாயு கசிவு ஏற்பட்டதால் 2 தொழிலாளர்கள் மயக்கம்

தனியார் சர்க்கரை ஆலையில் வாயு கசிவு ஏற்பட்டதால் 2 தொழிலாளர்கள் மயக்கம்

தனியார் சர்க்கரை ஆலையில் வாயு கசிவு ஏற்பட்டதால் 2 தொழிலாளர்கள் மயக்கம் அடைந்தனர்.
23 Jan 2023 6:34 PM GMT
சாக்லேட் சாப்பிட்ட 30 மாணவர்களுக்கு வாந்தி-மயக்கம்

சாக்லேட் சாப்பிட்ட 30 மாணவர்களுக்கு வாந்தி-மயக்கம்

அனந்தபுரம் அரசு பள்ளியில் சாக்லேட் சாப்பிட்ட 30 மாணவர்களுக்கு வாந்தி-மயக்கம் ஏற்பட்டது.
12 Sep 2022 4:19 PM GMT