மஹிந்திரா எக்ஸ்.யு.வி 400 இ.வி.

மஹிந்திரா எக்ஸ்.யு.வி 400 இ.வி.

மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா நிறுவனம் தனது எக்ஸ்.யு.வி. வரிசையில் 400 இ.வி. என்ற புதிய மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
26 Jan 2023 8:46 AM GMT
பி.ஒய்.டி. அட்டோ 3

பி.ஒய்.டி. அட்டோ 3

கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான பி.ஒய்.டி. அட்டோ 3 மாடல் காரை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
24 Nov 2022 3:56 PM GMT