பெசன்ட் நகர் எலியட்ஸ் கடற்கரையில் கடல் அலையில் சிக்கி பிளஸ்-2 மாணவன் மாயம் - தந்தை கண் எதிரே சம்பவம்

பெசன்ட் நகர் எலியட்ஸ் கடற்கரையில் கடல் அலையில் சிக்கி பிளஸ்-2 மாணவன் மாயம் - தந்தை கண் எதிரே சம்பவம்

பெசன்ட் நகர் எலியட்ஸ் கடற்கரையில் தந்தை கண் எதிரே கடல் அலையில் சிக்கி பிளஸ்-2 மாணவன் மாயமானார்.
6 Sep 2022 9:00 AM GMT