கோட்சே இந்தியாவின் மதிப்புமிகு புதல்வன் - மத்திய மந்திரி கிரிராஜ் சிங் கருத்து

'கோட்சே இந்தியாவின் மதிப்புமிகு புதல்வன்' - மத்திய மந்திரி கிரிராஜ் சிங் கருத்து

கோட்சே இந்தியாவில் பிறந்தவர் என்றும் படையெடுத்து வந்தவர் அல்ல என்றும் மத்திய மந்திரி கிரிராஜ் சிங் கூறினார்.
9 Jun 2023 11:50 PM GMT
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு இணையாக கிராம சாலைகள் - மத்திய மந்திரி வலியுறுத்தல்

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு இணையாக கிராம சாலைகள் - மத்திய மந்திரி வலியுறுத்தல்

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு இணையாக கிராமப்புற சாலைகள் அமைக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்று மத்திய மந்திரி கிரிராஜ் சிங் கூறியுள்ளார்.
25 May 2022 3:58 AM GMT