சர்வதேச சட்டம் அனுமதிக்கும் இடங்களில் டிரோன் தொடர்ந்து பறக்கும் - அமெரிக்கா அதிரடி

சர்வதேச சட்டம் அனுமதிக்கும் இடங்களில் டிரோன் தொடர்ந்து பறக்கும் - அமெரிக்கா அதிரடி

சர்வதேச சட்டம் அனுமதிக்கும் இடங்களில் டிரோன் தொடர்ந்து பறக்கும் ரஷியாவுக்கு அமெரிக்கா பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
15 March 2023 10:10 PM GMT
தைவானை ஆதரிக்கும் உறுதியான நடவடிக்கைகள் தொடரும்- அமெரிக்கா

தைவானை ஆதரிக்கும் உறுதியான நடவடிக்கைகள் தொடரும்- அமெரிக்கா

தைவானை ஆதரிக்கும் உறுதியான நடவடிக்கைகள் தொடரும் என அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.
13 Aug 2022 4:40 PM GMT