இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

நல்ல தொடுதல் மற்றும் கெட்ட தொடுதல் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தை அவளுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள். அவளுக்கு என்ன நடந்தாலும் அல்லது அவள் என்ன உணர்ந்தாலும் உங்களுடன் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துங்கள்.
19 March 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

பிள்ளைகளின் விருப்பங்களுக்கு மதிப்பளித்து அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தருவது, அவர்களின் பயணத்தில் முழு மனதுடன் ஆதரவளிப்பது என்பது பெற்றோர் குழந்தைக்கு வழங்கக்கூடிய சிறந்த பரிசு.
12 March 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

நீங்கள் சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவை எடுத்தீர்கள் என்பதில் உறுதியாக இருங்கள். வாழ்க்கை இதோடு முடிந்துவிடவில்லை. நல்ல விஷயங்களை எதிர்பார்த்து காத்திருங்கள்.
5 March 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

வாசகிகள் தங்கள் மனதை வருத்திக் கொண்டிருக்கும் கேள்விகளுக்கு தீர்வு காண எங்களுக்கு எழுதலாம். உங்களைப் பற்றிய விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்.
26 Feb 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

நீங்கள் நிலைமையை நடைமுறைக்கு ஏற்றவாறு அணுகுங்கள். இப்போது உங்கள் கணவருக்கு சரியான வேலை இல்லை. எனவே இருவரின் பொருளாதார ரீதியான தேவைகளை கவனிக்கும் பொறுப்பு உங்களுடையது.
19 Feb 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

வாழ்க்கையில் மாற்றம் மட்டுமே நிரந்தரம். அதை மனதார ஏற்றுக்கொண்டு முன்னேறுங்கள். வாழ்க்கைப் பயணம் மிகவும் அழகானது. அதில் எந்த இடத்திலும் தேங்கி நிற்காதீர்கள்.
12 Feb 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

எல்லா நேரத்திலும் மற்றவர் உங்கள் வாழ்க்கையை முடிவு செய்ய அனுமதிக்காதீர்கள். உங்களுக்காக எழுந்து நில்லுங்கள். தயக்கம் கொள்ளாதீர்கள்.
5 Feb 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

வாசகிகள் தங்கள் மனதை வருத்திக் கொண்டிருக்கும் கேள்விகளுக்கு தீர்வு காண எங்களுக்கு எழுதலாம். உங்களைப் பற்றிய விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்.
29 Jan 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

அவள் எந்தத் தவறும் செய்யாமல், பிறர் முன்னிலையில் அவமானப்படுத்தப்பட்டதால் உணர்ச்சி கரமான நிலையில் இருந்திருப்பாள்.
22 Jan 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

குழந்தைகள், உலகம் அளிக்கும் போராட்டங்களையும், சவால்களையும் எதிர்கொண்டு நல்ல முறையில் வளர வேண்டும்.
15 Jan 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

மகிழ்ச்சியான திருமணத்தின் உண்மையான சாராம்சம், விட்டுக்கொடுத்து வழிநடத்துதல் மற்றும் சமரசமாக செல்லுதலில் தான் இருக்கிறது.
8 Jan 2023 1:30 AM GMT
இப்படிக்கு தேவதை

இப்படிக்கு தேவதை

வாசகிகள் தங்கள் மனதை வருத்திக் கொண்டிருக்கும் கேள்விகளுக்கு தீர்வு காண எங்களுக்கு எழுதலாம். உங்களைப் பற்றிய விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்.
1 Jan 2023 1:30 AM GMT