உயிர் பலிக்காக காத்திருக்கும் கல்குவாரி குட்டை

உயிர் பலிக்காக காத்திருக்கும் கல்குவாரி குட்டை

திறந்தவெளியில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதால், உயிர் பலிக்காக கல்குவாரி குட்டை காத்திருப்பது போல் உள்ளது.
5 April 2023 4:25 PM GMT