பறவைகளுக்காக பட்டாசு வெடிக்காத கிராமம்

பறவைகளுக்காக பட்டாசு வெடிக்காத கிராமம்

கூந்தன்குளத்தில் பறவைகள் தங்கியிருக்கும் காலங்களில் கிராம மக்கள் தங்களது வீட்டு நிகழ்ச்சிகளில் கூட வெடி வெடிப்பது, மேளதாளம் இசைப்பது உள்ளிட்டவற்றை தவிர்த்து வருகிறார்கள்.
25 Oct 2022 7:02 AM GMT