அரசு ஊழியர்கள் ஜீன்ஸ், லெகின்ஸ் அணியத் தடை - அசாம் மாநில அரசு உத்தரவு

அரசு ஊழியர்கள் ஜீன்ஸ், லெகின்ஸ் அணியத் தடை - அசாம் மாநில அரசு உத்தரவு

தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் ஆடைக் கட்டுப்பாடு விதித்து அசாம் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
7 Nov 2022 5:03 PM GMT
லெக்கிங்ஸ் அணியும்போது கவனிக்க வேண்டியவை

லெக்கிங்ஸ் அணியும்போது கவனிக்க வேண்டியவை

தொழில்முறை சந்திப்புகளுக்கு லெக்கிங்ஸ் அணிவதைத் தவிர்ப்பது சிறந்தது. அலுவலகத்துக்கு லெக்கிங்ஸ் அணியும்போது, இரண்டு பக்கமும் ‘கட்’ இருக்கும் ‘டாப்ஸ்’ அணிவதைத் தவிர்க்கவும்.
16 Oct 2022 1:30 AM GMT