கீழ் சாத்தம்பூர் ஏரியில்  மண் அள்ள பயன்படுத்திய பொக்லைன் எந்திரம், 4 லாரிகள் ‌பறிமுதல்

கீழ் சாத்தம்பூர் ஏரியில் மண் அள்ள பயன்படுத்திய பொக்லைன் எந்திரம், 4 லாரிகள் ‌பறிமுதல்

கீழ் சாத்தம்பூர் ஏரியில் மண் அள்ள பயன்படுத்திய பொக்லைன் எந்திரம், 4 லாரிகள் ‌பறிமுதல்
5 Oct 2022 6:45 PM GMT
கிரானைட் கற்கள் கடத்திய 2 லாரிகள் பறிமுதல்

கிரானைட் கற்கள் கடத்திய 2 லாரிகள் பறிமுதல்

கிரானைட் கற்கள் கடத்திய 2 லாரிகள் பறிமுதல்
1 Sep 2022 5:14 PM GMT