மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 2028-ல் முழுமையாக செயல்படத் துவங்கும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல்

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 2028-ல் முழுமையாக செயல்படத் துவங்கும் - மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல்

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான திட்ட அறிக்கையை மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
19 May 2022 1:59 PM GMT