இலவச மருத்துவ முகாம்

இலவச மருத்துவ முகாம்

கோவில்பட்டியில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது.
14 May 2023 7:00 PM GMT
இலவச மருத்துவ முகாம்

இலவச மருத்துவ முகாம்

செக்காரக்குடியில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
30 April 2023 7:00 PM GMT
இலவச மருத்துவ முகாம்

இலவச மருத்துவ முகாம்

கோவில்பட்டியில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
30 April 2023 7:00 PM GMT
மருத்துவ முகாம்

மருத்துவ முகாம்

அம்பை அருகே மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
26 April 2023 7:55 PM GMT
இலவச மருத்துவ முகாம்

இலவச மருத்துவ முகாம்

இட்டமொழியில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
20 April 2023 7:35 PM GMT
இலவச மருத்துவ முகாம்

இலவச மருத்துவ முகாம்

பாவூர்சத்திரம் அருகே இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
11 April 2023 7:00 PM GMT
இலவச மருத்துவ முகாம்

இலவச மருத்துவ முகாம்

கடையநல்லூரில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது.
19 Feb 2023 6:45 PM GMT
முத்தையாபுரத்தில் மருத்துவ முகாம்; மேயர் தொடங்கி வைத்தார்

முத்தையாபுரத்தில் மருத்துவ முகாம்; மேயர் தொடங்கி வைத்தார்

முத்தையாபுரத்தில் மருத்துவ முகாமை மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி தொடங்கி வைத்தார்.
19 Feb 2023 6:45 PM GMT
இலவச மருத்துவ முகாம்

இலவச மருத்துவ முகாம்

கடையம் அருகே இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
15 Feb 2023 6:45 PM GMT
இலவச மருத்துவ முகாம்

இலவச மருத்துவ முகாம்

கடையத்தில் இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
13 Feb 2023 6:45 PM GMT
கிராம உதயம் சார்பில் மருத்துவ முகாம்

கிராம உதயம் சார்பில் மருத்துவ முகாம்

கிராம உதயம் சார்பில் மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
5 Feb 2023 7:01 PM GMT
மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளுக்கு மருத்துவ முகாம்

மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளுக்கு மருத்துவ முகாம்

பழைய பேட்டையில் மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளுக்கு மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
1 Feb 2023 6:45 PM GMT