எண்ணும், எழுத்தும் திட்ட விழிப்புணர்வு பிரசாரம்மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் தொடங்கி வைத்தார்

எண்ணும், எழுத்தும் திட்ட விழிப்புணர்வு பிரசாரம்மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் தொடங்கி வைத்தார்

கடலூர் மாவட்டத்தில் எண்ணும், எழுத்தும் திட்ட விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் தொடங்கி வைத்தார்.
19 March 2023 6:45 PM GMT