தினமும் குங்குமப்பூ குடிநீர் குடித்தால்..

தினமும் குங்குமப்பூ குடிநீர் குடித்தால்..

தினமும் குங்குமப்பூ குடிநீர் பருகிவந்தால் சருமம் இயற்கையாகவே பிரகாசிக்க தொடங்கிவிடும், இனிப்பு உட்கொள்ளும் ஆர்வம் குறைந்துவிடும்.
24 Jan 2023 12:32 PM GMT