மின் நிறுத்தம் செய்யப்படும் இடங்கள்

மின் நிறுத்தம் செய்யப்படும் இடங்கள்

புதுவை தொண்டமாநத்தம் துணைமின் நிலையத்தில் மின்நிறுத்தம் செய்யப்படுவதால், அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின்நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.
19 Sep 2023 6:00 PM GMT