போர்ஷே 718 ஸ்பைடர் ஆர்.எஸ்.

போர்ஷே 718 ஸ்பைடர் ஆர்.எஸ்.

சொகுசு மற்றும் பிரீமியம் பிரிவில் ஸ்போர்ட்ஸ் கார்களைத் தயாரிக்கும் போர்ஷே நிறுவனம் புதிதாக 718 ஸ்பைடர் ஆர்.எஸ். என்ற பெயரிலான அதி நவீன காரை அறிமுகம்...
27 May 2023 4:50 AM GMT