கோட்டூர், ஓடைப்பட்டி பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

கோட்டூர், ஓடைப்பட்டி பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

கோட்டூர், ஓடைப்பட்டி பகுதிகளில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
25 Oct 2023 9:30 PM GMT
க.விலக்கு பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

க.விலக்கு பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தம்

தேனி அருகே க.விலக்கு பகுதியில் இன்று மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
24 Oct 2023 9:30 PM GMT
நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் இடங்கள்

நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் இடங்கள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் நாளை (வியாழக்கிழமை) மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
24 Oct 2023 7:30 PM GMT
நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் இடங்கள்

நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் இடங்கள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன,
16 Oct 2023 7:30 PM GMT
நல்லமனார்கோட்டை பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

நல்லமனார்கோட்டை பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

நல்லமனார்கோட்டை பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
14 Oct 2023 9:30 PM GMT
நாளை மறுநாள் மின்சாரம் நிறுத்தம்

நாளை மறுநாள் மின்சாரம் நிறுத்தம்

காவேரிப்பட்டணம், காமன்தொட்டி பகுதிகளில் நாளை மறுநாள் மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
14 Oct 2023 7:30 PM GMT
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது
5 Oct 2023 7:30 PM GMT
நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் இடங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
3 Oct 2023 7:30 PM GMT
மணல்மேடு, செம்பனார்கோவில், புத்தூர் பகுதிகளில் மின்நிறுத்தம்

மணல்மேடு, செம்பனார்கோவில், புத்தூர் பகுதிகளில் மின்நிறுத்தம்

மணல்மேடு, செம்பனார்கோவில், புத்தூர் பகுதிகளில் மின்நிறுத்தம் செய்யப்படும் இடங்கள் அறிவிப்பு.
25 Sep 2023 6:45 PM GMT
காரிமங்கலம் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

காரிமங்கலம் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

காரிமங்கலம் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
19 Sep 2023 7:30 PM GMT
நாளை மறுநாள் மின்சாரம் நிறுத்தம்

நாளை மறுநாள் மின்சாரம் நிறுத்தம்

பாலக்கோடு பகுதியில்நாளை மறுநாள் மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
16 Sep 2023 7:30 PM GMT
கிருஷ்ணகிரியில்நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

கிருஷ்ணகிரியில்நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

கிருஷ்ணகிரியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.
14 Sep 2023 7:30 PM GMT