மறுதேர்வில் மாணவர்கள் வெற்றியடைய அரசு சிறப்பு முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் - கே.பாலகிருஷ்ணன்

மறுதேர்வில் மாணவர்கள் வெற்றியடைய அரசு சிறப்பு முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் - கே.பாலகிருஷ்ணன்

மறுதேர்வில் மாணவர்கள் வெற்றியடைய அரசு சிறப்பு முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கே.பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.
9 Jun 2022 4:57 PM GMT