போரால் பாதிக்கப்பட்ட காசா மக்களுக்கு வழங்க  புஜேராவில், 800 டன் நிவாரண பொருட்கள் சேகரிப்பு

போரால் பாதிக்கப்பட்ட காசா மக்களுக்கு வழங்க புஜேராவில், 800 டன் நிவாரண பொருட்கள் சேகரிப்பு

போரால் பாதிக்கப்பட்ட காசா மக்களுக்கு வழங்க புஜேராவில், 800 டன் நிவாரண பொருட்கள் சேகரிக்கப்பட்டு உள்ளது.
26 Oct 2023 9:00 PM GMT