ஐம்பதிலும் ஓட்டம் வரும் - உஷா ஸ்ரீதர்

ஐம்பதிலும் ஓட்டம் வரும் - உஷா ஸ்ரீதர்

21 கிலோ மீட்டர் தூரத்தை, ஒரு மணி நேரம் 39 நிமிடங்களில் கடந்தேன். என் வயதுக்கு அது ஒரு வெற்றிகரமான விஷயம் என அனைவரும் என்னைப் பாராட்டினார்கள்.
4 Sep 2022 1:30 AM GMT