குழித்துறையில் வாவுபலி பொருட்காட்சி;நகராட்சி தலைவர் பொன்.ஆசைத்தம்பி திறந்து வைத்தார்

குழித்துறையில் வாவுபலி பொருட்காட்சி;நகராட்சி தலைவர் பொன்.ஆசைத்தம்பி திறந்து வைத்தார்

குழித்துறையில் ஆடி அமாவாசைைய முன்னிட்டு வாவுபலி பொருட்காட்சியை நகராட்சி தலைவர் பொன்.ஆசைத்தம்பி திறந்து வைத்தார்.
13 July 2022 9:34 PM GMT