பிறமொழிகளில் ஜொலிக்கும் தமிழ் சினிமா நட்சத்திரங்கள்

பிறமொழிகளில் ஜொலிக்கும் தமிழ் சினிமா நட்சத்திரங்கள்

தமிழ் சினிமா நட்சத்திரங்கள், சமீப காலமாக மொழி களைக் கடந்து வேற்று மொழிகளில் அதிக படங்களில் நடித்து ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பான் இந்தியா, ஓ.டி.டி. போன்ற தளங்கள் இதற்கான தடைகளை முற்றிலும் தகர்த்துள்ளது.
17 Feb 2023 3:41 AM GMT
நூற்றுக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள்... கொட்டி கிடக்கும் தங்கம், பிளாட்டினம்; பால்வெளி மண்டலத்தில் ஆச்சரியம்

நூற்றுக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள்... கொட்டி கிடக்கும் தங்கம், பிளாட்டினம்; பால்வெளி மண்டலத்தில் ஆச்சரியம்

பால்வெளி மண்டலத்தில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான நட்சத்திரங்களில் கொட்டி கிடக்கும் தங்கம், பிளாட்டினம் பற்றி ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்து உள்ளனர்.
22 Nov 2022 11:19 AM GMT