தேசிய நெடுஞ்சாலை குளம்போல் மாறியது

தேசிய நெடுஞ்சாலை குளம்போல் மாறியது

மழையால் தண்ணீர் தேங்கியதில் தேசிய நெடுஞ்சாலை குளம்போல் மாறியுள்ளது.
26 July 2022 6:21 PM GMT